PAT-103    3/8" 标准型气动冲击扳手 (双锤、专业级)

型号 传动轴 最大螺母/栓
工作能力
空载速度 最大扭力 空气消耗量 进气螺纹 风管内径 工作压力 重量
  in mm rpm ft-lb N-M scfm (PT) (ID) Psi Bar Kgs/Lbs
PAT-103 3/8" 1/2" 13 8,000 250 340 6 1/4" 3/8" 90 6.3 1.50/3.31
   
关闭