AT-8040 1/2" 气动冲击扳手

型号 传动轴 最大螺母/栓工作能力 空载速度 最大扭力 空气消耗量 进气螺纹 风管内径 工作压力 重量
in mm rpm ft-lb N-M scfm (PT) (ID) Psi Bar Kgs/Lbs
AT-8040 1/2" 5/8" 16 6,800 420 570 7 1/4" 3/8" 90 6.3 1.96/4.32
   
关闭