AT-5040SG 1/2" 气动冲击扳手

型号 传动轴 最大螺母/栓工作能力 空载速度 最大扭力 空气消耗量 进气螺纹 风管内径 工作压力 重量
in mm rpm ft-lb N-M scfm (PT) (ID) Psi Bar Kgs/Lbs
AT-5040SG 1/2" 5/8" 16 7,000 250 340 8 1/4" 3/8" 90 6.3 2.18/4.80
   
关闭