AT-238SG 1/2" 重型气动冲击扳手 (工业级)

型号 传动轴 最大螺母/栓工作能力 空载速度 最大扭力 空气消耗量 进气螺纹 风管内径 工作压力 重量
in mm rpm ft-lb N-M scfm (PT) (ID) Psi Bar Kgs/Lbs
AT-238SG 1/2" 5/8" 16 7,500 425 576 8 1/4" 3/8" 90 6.3 2.66/5.86
   
关闭